Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ

Tài liệu: Cẩm nang về Bảo hiểm phi nhân thọ

Tài liệu: Cẩm nang về Bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ dành cho khách hàng do ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký HHBHVN và Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cừ, giảng viên bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính làm đồng chủ biên.
22-11-2017
Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ

Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn sách "Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ" đã tổng hợp các thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các hợp đồng bảo hiểm đang xuất hiện trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và được sắp xếp theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm thuận tiện cho công tác tra cứu, sử dụng của người đọc.
22-11-2017
Tài liệu: Đào tại đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

Tài liệu: Đào tại đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

Giáo trình đào tạo dành cho chương trình đào tạo đại lý bảo hiếm cấp I của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính biên soạn.
22-11-2017