Tài liệu: Cẩm nang về Bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ dành cho khách hàng do ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký HHBHVN và Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cừ, giảng viên bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính làm đồng chủ biên.