Ông Phan Thanh Nhàn

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0945.12.92.29

Kết quả xổ số việt namEmail : ptnhan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 348 Trần Phú, khóm 5, phường 7, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Kết quả xổ số việt namĐiện thoại : (0291) 382 8875

Kết quả xổ số việt namFax : (0291) 382 8876

Ngày thành lập : 01/01/2003