Ông Ngô Anh Tân

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913723691

Email : natan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH CHỢ LỚN

Địa chỉ : 81 Đường Cao Thắng, P. 3, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3834 1688

Fax : (028) 3834 1687

Ngày thành lập : 30/03/2005