Ông Văn Đức Long

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913429792

Email : vdlong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH GIA LAI

Địa chỉ : Số 03 Trần Hưng Đạo, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : (0269) 371 6655

Fax : (0269) 371 7107

Ngày thành lập : 28/12/2001