Ông Đinh Quang Tú

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912.682.906

Email : dqtu2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Số 01 Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại : (0225) 382 2812

Fax : (0225) 382 3360

Ngày thành lập : 11/01/1997