Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0904.068.387

Email : nmhung@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH HƯNG YÊN

Địa chỉ : Km 2 Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại : (0221) 386 5221

Fax : 0221) 386 5155

Kết quả xổ số việt namNgày thành lập : 01/04/2003