Ông Nguyễn Trọng Đức

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0913 460 770

Kết quả xổ số việt namEmail : ntduc@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KHÁNH HÒA

Địa chỉ : Số 86 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3522 888

Fax : (0258) 3522 000

Ngày thành lập : 11/01/1997