Ông Phạm Thanh Phú

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913956870

Email : ptphu@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KIÊN GIANG

Địa chỉ : Số 1186 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại : (0297) 391 1923

Fax : (0297) 391 1922

Ngày thành lập : 07/04/1999