Bà Nguyễn Thị Nhung

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0948162999

Email : ntnhung@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KON TUM

Địa chỉ : 264 đường Trường Chinh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại : (0260) 391 3237

Fax : (0260) 386 2354

Ngày thành lập : 26/03/2007