Ông Vũ Xuân Ngọc

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913282546

Email : vxngoc@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH PHÚ THỌ

Địa chỉ : 2454 Đại Lộ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : (0210) 385 3333

Fax : (0210) 385 3678

Ngày thành lập : 22/03/2005