Ông Lê Quang Trung

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0913549677

Email : lqtrung3@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ : Số 256 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại : (0232) 382 5425

Kết quả xổ số việt namFax : (0232) 382 5426

Ngày thành lập : 28/12/2001