Hồ Đắc Phú

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0903555656

Kết quả xổ số việt namEmail : hdphu@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG TRỊ

Kết quả xổ số việt namĐịa chỉ : Số 158 Nguyễn Trãi, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại : (0233) 385 9801

Kết quả xổ số việt namFax : (0233) 385 9001

Kết quả xổ số việt namNgày thành lập : 28/12/2001