Ông Nguyễn Duy Trinh

Giám đốc

Kết quả xổ số việt namĐTDĐ : 0903220879

Kết quả xổ số việt namEmail : ndtrinh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH THANH HÓA

Địa chỉ : 753 Bà Triệu, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : (0237) 385 0931

Fax : (0237) 385 0934

Kết quả xổ số việt namNgày thành lập : 03/08/1998