Ông Trần Anh Tuấn

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913 565 686

Email : tatuan3@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH VĨNH PHÚC

Địa chỉ : 6B Phạm Văn Đồng, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : (0211) 3656 838

Fax : (0211) 3721 936

Ngày thành lập : 05/05/2006