Kiến thức bảo hiểm

Lịch sử hình thành phát triển ngành bảo hiểm

Lịch sử hình thành phát triển ngành bảo hiểm

Lịch sử hình thành phát triển ngành bảo hiểm: Trước lợi nhuận mà ngành thương mại hàng hải mang lại cũng như mức độ và số lượng rủi ro phải ứng phó, các chủ tàu, các nhà buôn bán, những người vận tải luôn luôn tìm kiếm những hình thức bảo đảm an toàn cho quyền lợi của mình
22-11-2017
Định nghĩa & Các nguyên tắc trong bảo hiểm

Định nghĩa & Các nguyên tắc trong bảo hiểm

Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm.
22-11-2017