MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ MỞ RỘNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời tham gia chào giá mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng Private Cloud

Xem và tải: Tại đây

 

Viết bình luận